Przekaz informacji w mediach elektronicznych

przez |

8

Stworzonym najwcześniej urządzeniem służącym do komunikowania się było radio. W jego wypadku dźwięk przekazywany był za pomocą fal elektromagnetycznych określanych również mianem radiowych. Współczesne media elektroniczne zostały wynalezione znacznie później. Który rodzaj komunikacji miał największy wpływ na społeczeństwa? Oczywiście radio było milowym krokiem, jednak to Internet dopełnił dzieła globalizacji świata. Dzięki ogólnemu dostępowi do urządzeń komputerowych każdy jest w stanie rozmawiać z pomocą Sieci. Współcześnie wyszukiwanie informacji, nawet tych szczególnie skrywanych okazuje się być tak normalne jak oddychanie. Czym tak naprawdę jest społeczeństwo globalne, kim są ludzie określani mianem kosmopolitan. Są obywatelami świata i w każdym miejscu, bez względu na położenie będą czuć się dobrze. Ważną cechą kultury masowej okazuje się być także jej jednorodność. Dawniej oddalone od siebie o setki tysięcy kilometrów ludy bardzo się od siebie różniły. Współcześnie ludzie na całym świecie jedzą to samo oraz ubierają się w rzeczy identycznych krojów i marek. Mało, więc różni Europejczyka od Kanadyjczyka czy Chińczyka. To czy przekształcanie się kultury globalnej to zjawisko dobre czy nie będziemy w stanie ocenić dopiero za jakiś czas.

Czytaj także:  Rozwój telefonów na przestrzeni lat