Lokata walutowa – czy to się opłaca?

przez |

Wiele osób poszukuje inwestycji, które odpowiadałyby ich możliwościom finansowym, a jednocześnie zapewniały zysk przy akceptowalnym poziomie ryzyka. Początkujący inwestorzy zazwyczaj wybierają najchętniej te produkty bankowe, które w maksymalnym stopniu chronią przed utratą włożonych w daną inwestycję pieniędzy.

Właśnie dlatego tak dużym zainteresowaniem cieszą się lokaty bankowe – w zamian za zamrożenie oszczędności na określony w umowie czas, bank wypłaca zdeponowaną kwotę powiększoną o wypracowane odsetki. Zysk w tym przypadku zależy więc od kilku czynników, a wśród tych najbardziej istotnych wymienić można m. in. sumę, jaką klient umieszcza na lokacie, jej oprocentowanie czy czas trwania umowy. Czy lokata walutowa jest opłacalna?

Lokata walutowa to depozyt terminowy prowadzony w obcej walucie. Wyróżnia się ona ponadto tym, że trudno ustalić tu ostateczny zysk, ponieważ jego wysokość uzależniona jest od kursu walut w dniu zakończenia umowy z bankiem, a ten może różnić się od stanu z dnia jej zawarcia.

Oczywiście wiąże się to z ryzykiem inwestycyjnym, o jakim zazwyczaj nie ma mowy w przypadku lokat zakładanych w złotówkach. Oprocentowanie jest co prawda naliczane przez cały okres trwania lokaty, ale kwota w złotówkach otrzymana po zakończeniu umowy bywa niższa niż podczas jej zawierania.

Czy lokata walutowa jest opłacalna? Trudno to jednoznacznie stwierdzić, ale założenie jej może być dobrym rozwiązaniem w przypadku osób chcących zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny. Więcej o tego typu lokacie przeczytać można na.

Czytaj także:  Rozrywka - innowacyjna technika